Overeenkomsten hoogbegaafdheid en verstandelijke beperking

Op het moment dat ik ontdekte hoogbegaafd te zijn, werkte ik op een school met ernstig verstandelijk en visueel beperkte leerlingen. Afgezien van het verschil in IQ (dat zo groot was dat er een gemiddeld IQ tussen paste), zag ik òòk overeenkomsten. De gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving zag ik in ons allebei terug. Op onze school werken we nauw samen met onder andere ergotherapeuten. Samen maken we per leerling een lesrooster, die voor zijn specifieke prikkelgevoeligheid de meest optimale balans heeft tussen leren en ontladen.

Onrust richting en over het zelf: een groeikracht uit de TPD

In de theorie van positieve desintegratie beschrijft Dabrowski op elk ontwikkelniveau een constellatie van intrapyschische groeikrachten (dynamismen).

“Onrust richting en over het zelf” is een dynamisme dat op het ontwikkelniveau ‘eenlagige desintegratie’ is geconceptualiseerd.
Deze groeikracht betreft rusteloosheid die samengaat met een ontwikkelgerichte attitude van het individu richting de eigen psychologische groei. Ofwel, rusteloosheid krijgt hier een positieve, als in ontwikkelgerichte betekenis.

Kleine zelfstandige

Ik zie in mijn dagelijkse praktijk voornamelijk drie aanleidingen die mensen brengen tot het aangaan van een eerste gesprek: problemen op het werk, relatieproblemen, en burn-out klachten, de laatste vaak maar zeker niet altijd in relatie tot werk. Want al denken de meeste mensen al snel aan werkstress wanneer iemand in een burn-out raakt, voor hooggevoelige mensen zijn er in het dagelijks leven al genoeg stressoren die ze soms lastig kunnen hanteren.

 

Emotioneel alfabetisch

We besloten elkaar op een vrijdag in Utrecht te treffen. Ik twijfelde al even, want ik zou die dag een andere, vrij intensieve afspraak gepland hebben en bovendien waren de afgelopen dagen onvoorzien vol. Ervaring had mij geleerd dat ik gaandeweg behoefte zou hebben aan ongevulde ruimte en vrijdag lag volgens mijn voorstellingsvermogen precies in ’t midden van de ‘gaandeweg’.

Schuldgevoelens

Binnen de ontwikkeling die in de theorie van positieve desintegratie uit een gezet is, maken schuldgevoelens deel uit van de positieve groeidynamiek. Binnen de TPD krijgen schuldgevoelens dus een potentieel, positieve, als in ontwikkelgerichte betekenis. Via onderstaande omschrijving belicht ik op metaforische wijze een deel van de ontwikkeling die er middels en ten aanzien van schuldgevoelens mogelijk is, of tenminste welke opvatting inzichtelijk, positief stimulerend en waarderend kan zijn;