Doorleef verwarring naar verheldering

In Positive Disintegration schrijft Dabrowski, over symptomen van positieve desintegratie:

"Symptoms of positive disintegration are also found in people undergoing severe external stress. They may show signs of disquietude, increased reflection and meditation, self- discontentment, anxiety, and sometimes a weakening of the instinct of self-preservation. These are indications both of distress and of growth. Crises are periods of increased insight into oneself, creativity, and personality development (18)."

En verderop, over de ontwikkeling van persoonlijkheid:

"The personality, during its formation, not only recognizes its ideal more clearly but takes part both in the elaboration of this ideal and in its effect on the transformation of inferior structures. Localization of the disposing and directing center* closer to the personality ideal often occurs in a state of concentration and meditation, particularly after either very difficult periods of life-tragedies and severe stress-or significant pleasant events. Intuitive elaboration of the substance of experiences develops as a result of this transformation (42)"

Deze twee fragmenten relateer ik aan een persoonlijke ervaring. Een ervaring van emotionele verwarring en emotionele verheldering, in blogvorm beschreven:

"Laatst had ik een vrij heftige emotionele botsing met een vriend die ik intens liefheb. Daarover was ik boos en verdrietig, maar daar wist ik geen raad mee. Er ontstond verwarring.

De eerste paar dagen daarna vermeed ik dan ook de dagelijkse meditatie.

Het leek me het meest verschrikkelijke om te doen. Stilzitten en ervaren. Toen ik mij voorstelde daadwerkelijk te gaan mediteren, verkrampte ik. Toen mijn vriend vroeg of ik mee ging mediteren, voelde ik de neiging om boos op hem te worden. Wat een belachelijk idee, het onmogelijke, ik ervoer het als een aanval. Zag hij dan niet dat meditatie wel het laatste was wat ik wilde doen? Alsof hij aan een blinde de weg vraagt, snauwde ik zwijgzaam..."

Lees dit blog verder op: https://www.lottevanlith.nl/blog/verwarring.

*Sturing vanuit de kern van het zelf. Dit bepaalt het directe gedrag van een individu, en ook zijn midden- en lange termijn planning; ingegeven vanuit iemands eigen kern.