Positieve desintegratie en begaafdheid in de begeleidingspraktijk

In de theorie van positieve desintegratie heeft Kazimierz Dabrowski een psychologisch traject van persoonlijke, emotionele ontwikkeling gestructureerd. Dit gedachtegoed is met name bekend in het onderwijs van en onderzoek naar hoogbegaafdheid. Ook begeleiders en zorgverleners van begaafde en hoogsensitieve personen zijn vaak bekend met Dabrowski’s visie op menselijke ontwikkeling. Deze kennis draagt naar eigen zeggen (zoals ik althans opmerk in de praktijk en teruggekoppeld krijg) vaak rijkelijk bij aan hun professionele én persoonlijke groei.

Meergelaagdheid van intensiteit

In de TPD spreekt Dabrowski over meergelaagdheid (multilevelness). Elk mentaal construct - van empathie tot autonomie tot zelfbehoud - kent hogere en lagere motivaties. Hogere motivaties staat hierbij voor : met toenemende mate actief overeenstemmend met het persoonlijkheidsideaal van autonomie, authenticiteit, verantwoordelijkheid en compassie.

Links en evenementen over positieve desintegratie

  • Artikelen

'The acorn theory is similar to Jung’s idea of individuation and also, in ways, resonates with Dąbrowski’s Theory of Positive Disintegration (TPD).

For example, the TPD’s third factor—that strong internal drive to express one’s true essence and live from one’s higher self—bears semblance to the acorn theory’s soul image which (incessantly) calls and pushes a person to their particular destiny.

Video van Dabrowski

Er is niet héél veel beeldmateriaal van Dabrowski bewaard gebleven, maar het leek mij interessant om jullie een keer te laten zien hoe de man er 'in het echt' uit zag en hoe hij sprak:

Zijn wie je bent: wees positief onaangepast!

Ariane van Heijningen bezocht de studiedag Verbonden Anders-zijn en schreef nadien een blog, waarin ze refereert aan Dabrowski's inspirerende gedachtegoed.  

Ariane begeleidt vanuit DENKPLAATS denksessies, workshops en trainingen waarin eigen denkkracht versterkt wordt. Resultaat is inzicht in wat je werkelijk vindt en wat je te doen staat.

 

-----------

Doorleef verwarring naar verheldering

In Positive Disintegration schrijft Dabrowski, over symptomen van positieve desintegratie:

"Symptoms of positive disintegration are also found in people undergoing severe external stress. They may show signs of disquietude, increased reflection and meditation, self- discontentment, anxiety, and sometimes a weakening of the instinct of self-preservation. These are indications both of distress and of growth. Crises are periods of increased insight into oneself, creativity, and personality development (18)."

En verderop, over de ontwikkeling van persoonlijkheid:

Schaamtevol Zelfonderzoek

Onderwijl ik de eerste dag van de specialisatiemodule Begaafdheid, Zingeving en Mindfulness* voorbereid, neem ik verscheidende bronnen over positieve desintegratie nogmaals bij de hand.

Zo lees ik vandaag Living with Intensity, van Susan Daniels en Michael Piechowski.

Op bladzijde 16 staat:

Activiteiten en artikelen Positieve Desintegratie

- Een online cursus, start 27 januari:

"In this course, we will study Dabrowski's Theory, its strengths and weaknesses, and how it may apply in our lives and in those of the people we love. We'll consider the Levels of Development and the Dynamisms that facilitate our growth through those levels. And we will look more deeply at the OES, both how they interact and their role in the rest of the Theory."

Zie: http://giftedconferenceplanners.org/event-2754522

Het belang van èchte peers

Skillfully controlled exposure of the child to the difficulties in the environment of his peers is one of the important sources of refashioning the child’s attitude, for his equals are considerably more direct in behavior, and often considerably more objective, than older people, even parents. The environment of peers becomes, therefore, an environment creating conditions for reshaping the egocentric, egoistic, imperious, and other attitudes.