Onmogelijk beroep

Coaches, psychologen, psychotherapeuten, trainers, docenten. In hun werk delen ze, dat ze een proces begeleiden. Dat vind ik een fijne gedeelde noemer. Juist omdat het zo weinig zégt. Processen zijn alom. Leven is een proces. Therapie draagt idealiter bij aan prettig leven. Niet alleen zorgzaam, ook florerend, zoals het levenscoaching expliciet betaamt.

Symptomen van Groei

Soms is het uiterst verhelderend om de thematiek en de processen waarin je beroepsmatig gespecialiseerd bent, toe te lichten aan een bevriende leek. Hoewel het stotteren, zoeken naar verwoording, betwijfelen van je kennis of het overrompelend enthousiast worden ook een tikkeltje ontwrichtend zijn, kan er zo ineens een formulering uitschieten die de kern van de zaak raakt.

Zo bevroeg een goede vriend mij afgelopen dagen over de specialisatiemodule over positieve desintegratie, die ik sinds drie jaar verzorg. 

Het Ideaal en Inspiratie

In de theorie van positieve desintegratie beschrijft Dabrowski hoe een persoon met toenemende mate in zijn persoonlijke ontwikkeling gemotiveerd wordt door een ideaal. In de theorie is dit ideaal een zogeheten dynamisme: een innerlijke, mentaal-emotionele groeikracht. Dit dynamisme, het persoonlijkheidsideaal, organiseert de groei richting Persoonlijkheid.

Positieve desintegratie en begaafdheid in de begeleidingspraktijk

In de theorie van positieve desintegratie heeft Kazimierz Dabrowski een psychologisch traject van persoonlijke, emotionele ontwikkeling gestructureerd. Dit gedachtegoed is met name bekend in het onderwijs van en onderzoek naar hoogbegaafdheid. Ook begeleiders en zorgverleners van begaafde en hoogsensitieve personen zijn vaak bekend met Dabrowski’s visie op menselijke ontwikkeling. Deze kennis draagt naar eigen zeggen (zoals ik althans opmerk in de praktijk en teruggekoppeld krijg) vaak rijkelijk bij aan hun professionele én persoonlijke groei.

Meergelaagdheid van intensiteit

In de TPD spreekt Dabrowski over meergelaagdheid (multilevelness). Elk mentaal construct - van empathie tot autonomie tot zelfbehoud - kent hogere en lagere motivaties. Hogere motivaties staat hierbij voor : met toenemende mate actief overeenstemmend met het persoonlijkheidsideaal van autonomie, authenticiteit, verantwoordelijkheid en compassie.

Links en evenementen over positieve desintegratie

  • Artikelen

'The acorn theory is similar to Jung’s idea of individuation and also, in ways, resonates with Dąbrowski’s Theory of Positive Disintegration (TPD).

For example, the TPD’s third factor—that strong internal drive to express one’s true essence and live from one’s higher self—bears semblance to the acorn theory’s soul image which (incessantly) calls and pushes a person to their particular destiny.

Video van Dabrowski

Er is niet héél veel beeldmateriaal van Dabrowski bewaard gebleven, maar het leek mij interessant om jullie een keer te laten zien hoe de man er 'in het echt' uit zag en hoe hij sprak:

Zijn wie je bent: wees positief onaangepast!

Ariane van Heijningen bezocht de studiedag Verbonden Anders-zijn en schreef nadien een blog, waarin ze refereert aan Dabrowski's inspirerende gedachtegoed.  

Ariane begeleidt vanuit DENKPLAATS denksessies, workshops en trainingen waarin eigen denkkracht versterkt wordt. Resultaat is inzicht in wat je werkelijk vindt en wat je te doen staat.

 

-----------

Doorleef verwarring naar verheldering

In Positive Disintegration schrijft Dabrowski, over symptomen van positieve desintegratie:

"Symptoms of positive disintegration are also found in people undergoing severe external stress. They may show signs of disquietude, increased reflection and meditation, self- discontentment, anxiety, and sometimes a weakening of the instinct of self-preservation. These are indications both of distress and of growth. Crises are periods of increased insight into oneself, creativity, and personality development (18)."

En verderop, over de ontwikkeling van persoonlijkheid: