Update - artikelen

  • Third Factor bracht een nieuwe reeks artikelen uit over positieve desintegratie op wereldlijke schaal en over voorbeelden van personen die het positieve desintegratie proces doormaakten: https://www.thirdfactor.org/category/issue-13-world-disintegates/
  • Positieve desintegratie zoals door Chris van Camp verweven in haar boek De Kus van Dabrowski werd besproken in een artikel in het tijdschrift voor Klinische Psychologie

Post-traumatische groei

Positieve desintegratie kan gelezen worden als een voorloper op de post traumatische groei theorieën. Vanaf ongeveer 1980 groeide de wetenschappelijke aandacht voor psychologische groei en welzijnstoename na trauma. Hoewel deze groei verschillende namen kent in het onderzoek en de literatuur, groeit het besef en bewijs dat er een groeidimensie bestaat die voorheen ten aanzien van trauma's, tenminste binnen de psychologie, niet nadrukkelijk herkend werd. In de literatuur,  filosofie en religie bestaat al eeuwen het idee dat in lijden zingeving herkend kan worden.

Crisis als groeikans: sta stil en absorbeer

Met mondiale mens en macht proberen we de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ondertussen gaan de perskreten over deze gezamenlijke strijd viraal. De online berichtgeving, de kranten, andere media...koppen meermaals per dag met het woord crisis in vetgedrukte letters. De sterftecijfers, de stijgcijfers...de data die we eigenlijk nog mogen leren te interpreteren; ze vliegen ons om de oren, ze vliegen sommige benauwend aan en ze blijven nog wel even vliegen.

Maak van je stem je kracht: het reguleren van overprikkelbaarheden - Deel 2: gedachten

Laura Stavinoha - Eerder schreef ik op deze site een artikel over hoe de overprikkelbaarheden zich in de stem manifesteren - in kracht of als kwetsbaarheid. Hier legde ik uit hoe je stem een ​​barometer is, die kan aangeven dat er iets uit balans is in een ander deel van je leven. In een opvolgend artikel gaf ik advies over hoe je van je stem je kracht kunt maken, door emoties te leren reguleren.